نوشته‌های با برچسب ‘نشریه مطالعات شهر و منطقه’

انتشار شماره دوم نشریه مطالعات شهر و منطقه

بدون نظر

شماره دوم نشریه مطالعات شهر و منطقه متعلق به انجمن علمی شهرسازی منتشر شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نشریه مطالعات شهر و منطقه به آدرس
http://urbansbu.ir/uars مراجعه فرمایید.
خرید این شماره از طریق مراجعه حضوری به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی


انتشار شماره نخست نشریه مطالعات شهر و منطقه

بدون نظر

این نشریه با هدف معرفی آثار علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با کسب مجوز از معاونت اجتماعی و فرهنگی آغاز به کار کرده و شماره نخست آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ منتشر گردید.
موضوع شماره اول: برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماعات محلی در کلانشهر تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نشریه مطالعات شهر و منطقه به آدرس
http://urbansbu.ir/uars مراجعه فرمایید.