نوشته‌های با برچسب ‘فیلم مستند’

اکران فیلم مستند مادرکشی (در خصوص بحران آب در کشور)

بدون نظر

تاریخ برگزاری : ۴/ ۱۲ /۱۳۹۴
محل برگزاری : سالن مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
موضوع : مسئله کلیدی بحران آب در کشور و عوامل موثر بر تشدید بحران آب
کارگردان: کمیل سوهانی
اعضاء پنل: مهندس احمد آل یاسین-دکتر محمد حسین شریف زادگان _ دکتر مظفر صرافی _ دکتر احمد شکرچی- دکتر حسن صدوق-دکتر محمد فاضلی
انجمن های علمی همکار: انجمن علمی علوم اجتماعی- انجمن علمی جغرافیا- انجمن علمی آموزش شهروندی

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu