نوشته‌های با برچسب ‘سلسله نشست های توسعه شهری و منطقه ای پایدار’

برداشتِ آزاد از سخنرانی جناب آقای دکتر آخوندی در دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

بدون نظر

به نام خداوند جان و خرد

برداشتِ آزاد از سخنرانی جناب آقای دکتر آخوندی در دانشکده ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی با عنوان:
چالش های توسعه ی شهری در پرتو اندیشه ی ایران‎‌شهر
(۲۵ بهمن ۱۳۹۴)

چالش های اصلی توسعه ی شهری کشور، همانا زیست پذیری و جابجائی، برآمده از فرآیندِ “ازجاکندگیِ” اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است که سبب سازِ کالایی شدن در عرصه های زندگی جمعی شده است. ازجاکندگی در اثر عاریتِ مکاتب فکری چپ/سوسیالیستی و یا راست/لیبرالیستی در ۱۵۰ سال اخیر ایران، نظام معرفتی و حکمتِ نشأت گرفته از آن را که اندیشه ی ایران‎‌شهر می نامیم، طرد نموده و گسستی در قواعد و رازِ ماندگاری فرهنگِ ایران زمین به وجود آورده است. تحولات بی سابقه ی فنآوری های اطلاعات و ارتباطات به این ازجاکندگی و ترویج بینشِ کالائی شدن بیش از پیش دامن زده است.
درحالیکه فردوسی در یک برهه ی زمانی معمارِ پیوندِ دینِ نوظهور با باورهای دیرین شده بود و نیز در عصر صفویه، تضعیفِ در برابر بیگانگان با بازسازی سنت، نیل به وحدت و قدرت، تا مرتبه‌ای چاره شده بود؛ از نیمه ی دوران قاجار، شکستِ کشورشکن در برابر غرب، به وادادگی و پذیرشِ فرودستی و درنتیجه، به راهگشائیِ فروپاشیِ حوزه ی فرهنگی ایران زمین ختم شد.
در چاره جوئی چالش های کنونی، بازخوانیِ اندیشه ی ایران‎‌شهری ضرورتی است تا بر بنیان هایِ اسلامی و ایرانی، بهره گیری از منابع و دستاوردهای جدیدِ جهانی، معاصرسازی و پالایش شوند. غربت مفهوم ایران در ایران و سرگشتگیِ ایرانی را باید با حکمتی از نور و نیکی در ستیز با تاریکی و پلیدی که پیوسته در اندیشه ی ایران‎‌شهری بروز یافته، جستجو کرد؛ حکمتی که برخاسته از نظام معرفتی فراتر از اثبات گرائی علمی (اگرچه می تواند در طول آن باشد)، ذهنیتی مقدم بر عینیت را موجب رضایت و وحدتی در کثرت و کثرتی در وحدت را (در آمیزه ای از لایه های هویتی) لازمه ی تعلق و عشق به ایران‎‌شهر می داند. فقدانِ زیست پذیری و موانعِ جابجائی در سکونتگاه هایمان، و چشم اندازِ ناپایداری تمدن، نمودهائی از مهجورماندن حکمتی است که با وجود موانع و محیط های بسیار دشوار و متخاصم طبیعی و سیاسیِ حوزه ی فرهنگی ایران زمین، هزاران سال پایداری را به بار آورده بود و قرنی است، کنار گذاشته شده است. پس بازخوانیم اندیشه ی ایران‎‌شهر را برای بازآفرینیِ توسعه ی شهری که تعارضات و چالش های کنونی را انداموار چاره می کند.

به امید ایرانی برآمده از اندیشه های ایرانشهری
دانشجویان انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴


نشست چهارم: چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

بدون نظر

گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
با همکاری انجمن علمی – دانشجویی شهرسازی برگزار می کند: سلسله نشست های توسعه شهری و منطقه ای پایدار

موضوع نشست چهارم:
چالش های توسعه شهری در اندیشه ایرانشهر

سخنران:
دکتر عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی

زمان: یکشنبه ۲۵ بهمن ۹۴، ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده معماری و شهرسازی، تالار شهید دلبری

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu


نشست علمی سوم: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت محیط زیست پایدار در شهر و منطقه

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست: ۲۶/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت محیط زیست پایدار در شهر و منطقه
سخنران: آقای دکتر مهندس سعید فردوسی ، مدیر طرح های توسعه دفتر برنامه توسعه ملل متحد( UNDP) در ایران
اعضاء پنل: دکتر محمد حسین شریف زادگان _ دکتر مظفر صرافی _ دکتر جهانشاه پاکزاد

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)


نشست علمی دوم:اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت اجتماع و اقتصاد سبز در شهر و منطقه

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست ۱۸/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد “SDG” با محوریت اجتماع و اقتصاد سبز در شهر و منطقه
سخنران: آقای دکتر محمد علی فرزین ، مدیر گروه های توسعه و رشد فراگیر برنامه توسعه ملل متحد( UNDP) در ایران
اعضاء پنل: دکتر محمد حسین شریف زادگان _ دکتر مظفر صرافی _ دکتر کورش گلکار

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)


نشست علمی نخست: چالش های کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در شهرهای جهان

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست: ۱۰/ ۸ /۱۳۹۴
محل برگزاری نشست: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: چالش های کلیدی برای تحقق توسعه پایدار در شهرهای جهان
سخنران: آقای دکتر دنیل بیو(Danial Biau) ، معاون اجرایی سازمان UN-HABITAT

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu
(بیشتر…)