دوره آموزش کاربرد GIS در شهرسازی

انجمن علمی – دانشجویی شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
دوره آموزشی کاربرد GIS در شهرسازی
طول دوره؛ ۳۰ ساعت
هزینه؛ ۳۰۰ هزار تومان
ظرفیت کلاس؛ حداقل ۱۰ نفر- حداکثر ۱۵ نفر
زمان: روزهای چهارشنبه هر هفته به مدت ۳ ساعت
تخفیف؛ ۱۵ درصد مخصوص دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
مدرس؛ مهندس نجاتی (مدرس دانشگاه) برای مشاهده رزومه استاد اینجا کلیک کنید.

برای ثبت نام و کسب سایر اطلاعات با شماره ۰۹۹۰۷۵۹۸۵۵۱ تماس حاصل فرمایید.
برای مشاهده سرفصل مطالب روی گزینه بیشتر کلیک کنید…


سر فصل مطالب و توانایی های شما در پایان دوره
سرفصل مطالب این دوره آموزشی شامل موارد زیر است:

– آشنایی با با نرم افزار ArcGIS10 و کاربردها و بازار کار آن در حوزه شهرسازی
– معرفی انواع داده ها؛ برداری (Vector) و رستری (Raster)
– معرفی انواع سیستم مختصات و سیستم تصویر (UTM)
– کار با منوهای اصلی ( Main menu, Standard, Tools, …)
– کار با لایه های اطلاعاتی (Layers, Table of Content)
– کار با جدول توصیفی (Attribute)
– کار با انواع پرسش گری شرطی (Select by attribute, select by location)
– کار با رنگ بندی عوارض(Symbology)، ساخت سیمبل
– برچسب گذاری (Labeling)
– فرآیند خروجی گرفتن از نقشه (طراحی شیت و کادر نقشه، مقیاس، راهنمای نقشه و …)
– مدیریت و طبقه¬بندی اطلاعات (Arc catalog، Geodatabase و …)
– ترسیم و ویرایش عوارض (Editor)
– مجموعه ابزار Analysis tools) clip, split, erase, intersect, buffer, Multiple Ring Buffer, near, …)
– مجموعه ابزار conversion tools) excel to table, export to cad, Feature To Point, …)
– مجموعه ابزار data management tools) merge, dissolve, …)
– ورود اطلاعات از cad و excel به GIS و عملیات JOIN
– انطباق مختصات و مقیاس نقشه شهر و تصویر (ابزار Spatial Adjustment برای منطبق کردن نقشه های وکتوری و ابزار Georeferencing برای منطبق کردن تصاویر و داده های رستری)
– کار با ابزار ۳d analyst و تهیه نقشه های TIN و شیب (SLOPE)

برخی از نقشه¬ها و تحلیل¬هایی که در پایان این دوره مسلط به انجام آن خواهید شد؛

۱٫ نقشه های توصیفی؛ کاربری اراضی، قدمت، کیفیت، تراکم جمعیتی و …
۲٫ تحلیل کاربری اراضی؛ تهیه جدول سطوح و سرانه ها، کمبود سرانه ها، ناسازگاری کاربری ها و …
۳٫ تهیه نقشه استخوان بندی شهر
۴٫ تهیه نقشه های مناطق برخوردار و محروم از خدمات
۵٫ تهیه¬ی نقشه های شعاع عملکرد
۶٫ تهیه ی نقشه های پهنه بندی کاربری ها
۷٫ طبقه بندی و مدیریت اطلاعات براساس طرح جامع
۸٫ زمین مرجع کردن عکس های هوایی و نقشه های رستری بر روی لایه های موجود
۹٫ ورود جداول شامل اطلاعات توصیفی با فرمت XLSX) Excel) به محیط GIS و ورود فایل های DWG) CAD) به محیط GIS و اتصال آن ها به یکدیگر
۱۰٫ تهیه ی نقشه های سه بعدی و شیب و جهت شیب
و هرآنچه که در طرح های راهبردی (طرح جامع) متداول است…

دیدگاه خود را به ما بگویید.