بایگانی برای دسته "کتب و نشریات"

مجموعه کتاب های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشگاه شهید بهشتی

بدون نظر

مجموعه کتای های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، برای خزید این کتب می توانید به کتابفرشی دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.


انتشار شماره نخست نشریه مطالعات شهر و منطقه

بدون نظر

این نشریه با هدف معرفی آثار علمی دانشجویان شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با کسب مجوز از معاونت اجتماعی و فرهنگی آغاز به کار کرده و شماره نخست آن در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ منتشر گردید.
موضوع شماره اول: برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماعات محلی در کلانشهر تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت نشریه مطالعات شهر و منطقه به آدرس
http://urbansbu.ir/uars مراجعه فرمایید.