نحوه ثبت نام و برنامه کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)

سمینار و کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)
دبیر اجرایی نشست: خانم دکتر سحر ندایی طوسی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

برنامه کارگاه تخصصی و محورهای سخنرانی:

برای ثبت نام در این کارگاه لطفا مشخصات و تلفن تماس خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.
urban.sbu@gmail.com

برای دریافت فایل PDF گارگاه تخصصی و محورهای سخنرانی اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.