بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۵

نحوه ثبت نام و برنامه کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)

بدون نظر

سمینار و کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)
دبیر اجرایی نشست: خانم دکتر سحر ندایی طوسی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

برنامه کارگاه تخصصی و محورهای سخنرانی:

برای ثبت نام در این کارگاه لطفا مشخصات و تلفن تماس خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.
urban.sbu@gmail.com

برای دریافت فایل PDF گارگاه تخصصی و محورهای سخنرانی اینجا کلیک کنید.


کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)

بدون نظر

معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی-دانشجویی شهرسازی این دانشگاه با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند:
کارگاه تخصصی ساماندهی فضای نمایشگاهی شهر تهران (واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر آفتاب)
در راستای بررسی نقاط قوت و ضعف نمایشگاه بین المللی کتاب(در محل شهر آفتاب)در سال ۱۳۹۵ و به منظور شناسایی پتانسیل‌ها و فرصت های نهفته در برگزاری این رویدارد فرهنگی در شهر تهران کارگاه تخصصی در این خصوص با موضوع یاد شده و با حضور اساتید و صاحب نظران علمی و حرفه ای در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
مکان: دانشگاه شهید بهشتی-مرکز همایش های بین المللی – سالن پروین اعتصامی
زمان: چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۵ – ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱


برای ثبت نام در این کارگاه لطفا مشخصات و تلفن تماس خود را به آدرس زیر ایمیل فرمایید.
urban.sbu@gmail.com