بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۵

مجموعه کتاب های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشگاه شهید بهشتی

بدون نظر

مجموعه کتای های منتشر شده توسط اساتید گروه طراحی و برنامه ریزی مجتمع های زیستی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، برای خزید این کتب می توانید به کتابفرشی دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.


بررسی تجارب طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای: تجربه نخست پیاده راه سازی در شهر رشت

بدون نظر

تاریخ برگزاری نشست: ۲۶/ ۲ /۱۳۹۵
محل برگزاری نشست: سالن دکتری- دانشکده معماری و شهرسازی
موضوع نسشت: تجربه پیاده راه سازی در شهر رشت
سخنران: دکتر محمدرضا قانعی
اعضای پنل: دکتر محمدحسین شریف زادگان – دکتر مظفر صرافی – دکتر علی غفاری

پیوستن به کانال تلگرام انجمن علمی شهرسازی https://telegram.me/urban_sbu